Hvilke krav må jeg oppfylle for å tegne betalingsforsikringen?

For å ta opp vår betalingsforsikring må du oppfylle følgende krav: 

• Du har fylt 18 år, men ikke 62 år.
• Når du tegner forsikring skal du bekrefte at du:
på søknadstidspunktet, er og har vært fast ansatt i en sammenhengende periode på minst seks
måneder med en arbeidstid på minst 30 timer per uke eller vært midlertidig ansatt i minst tre måneder hos en og samme arbeidsgiver med en arbeidstid på minst
30 timer per uke og med en arbeidsavtale som skal gjelde i minst ni måneder sammenhengende eller vært selvstendig næringsdrivende i minst tre måneder og tilknyttet folketrygden.
• Du er fullt arbeidsdyktig.
• Du er bosatt og registrert i Norge og er medlem i folketrygden med rett til NAV.
• Du har ikke hatt en sykdom de siste 24 månedene som har medført at du har krav på sykepenger
• Du er på søknadstidspunktet ikke kjent med varsel om oppsigelse eller fremtidig arbeidsledighet.

Klikk her (Vilkår) for mer informasjon om forsikringsvilkårene.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig